Bliv medlem af KS i Aarhus
Konservative Studerende

Vores historie

Arbejdet med at kortlægge Konservative Studenter i Aarhus historie har været en langvarig proces.

Dels har vi desværre ikke gennem alle årene været lige gode til at gemme referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og dels har den megen flytteri mellem de forskellige adresser hvor KS har haft til huse også gjort sit til at papirer og tilsyneladende uvæsentlige dokumenter er bortkomne. Endelig har vi desværre haft en del større fugt- og rådskader i kælderen under vore nuværende lokaler i Wilstersgade.

Det var os derfor en stor fornøjelse, at Aarhus Universitets historiske udvalg har gemt, hvad der der er kommet i deres varetægt. Således ligger Universitetshistorikerer cand. mag. Palle Lykke inde med referatbogen fra den nu hedengangne Studenterforening, hvori følgende pasus kan læses i den strengt fortrolige “Senioratsmøde-protokol” for senioratsmøde den 5. september 1934. :

“Man behandlede et andragende fra en konservativ studenterfraktion “Aarhus Konservative Studenter” om anerkendelse. Fraktionen anerkendtes.”

Derudover har vi gennem læsning af samtlige eksisterende årgange af Studenterhåndbogen, kunnet finde frem til de første formænd og kontaktpersoner for perioden 1934-39, 1943-51, 1953-1954, 1960-61 og 1963-64,
De der efterfølgende formænd og bestyrelser er dels fundet ved interview med de på daværende tidspunkt aktive, indlæg i KS første kendte tidsskrift Critique (1964-1968) samt tilvejebragte referater fra perioden 1972 til 1981. Nedenstående er hvad vi har fundet med sikkerhed, eller så megen sikkerhed som kan opnås, men ikke desto mindre sikkerhed nok til at vi tør offentliggøre det.

Det vil ved gennemlæsning af teksten konstateres, at nogle personnavne tilsyneladende går igen, ligesom det vil konstateres, at nogle ikke lyder det navn de lyder i dag. Vi har bestræbt os på, at angive personer med det navn de havde på daværende tidspunkt og med den titel de ligeledes havde på daværende tidspunkt.

Det er vor forhåbning, at interesserede der læser dette vil komme med tilføjelser og rettelser, da vi ved listen ikke er fuldendt. Ligesom det er vor forhåbning vore læsere og tidligere tillidsfolk vil finde listen ligeså interessant og informativ som vi har fundet under vort arbejde med udformningen af den.

Blev en del af
Konservative Studenter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Scroll to Top